Personīgie kontakti

 • Dace Mihņenoka Valdes priekšsēdētāja

 • Oksana Gončara Sekretāre  +371 634 31547 

Pārdošanas nodaļa

 • Irēna Cepleniece Pārdošanas daļas vadītāja +371 634 34488

 • Aiga Siliņa Pārdošanas daļas speciāliste +371 634 83734

 • Nora Ševčenko Pārdošanas daļas speciāliste + 371 634 84266

 • Tatjana Žiļinska Tirgvedības un tirdzniecības speciāliste +371 63431547

Reklāmas nodaļa

 • Liene Ņečajeva Reklāmas speciāliste +371 634 01873

Tehnologu nodaļa

 • Žanna Baličeva Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris +371 634 85087

 • Olga Maisjuka Adīšanas ražošanas tehnoloģe +371 634 85087

Sagādes nodaļa

 • Jeļena Kondratjeva Sagādes daļas speciāliste +371 634  84260

Administrācija

 • Olga Visockaja Juriskonsulte +371 63484203

 • Raimonda Rimkusa Galvenā grāmatvede +371 634 84229

 • Vladimirs Kazgunovs Tehniskais direktors +371 634 83735

Transporta nodaļa

 • Valērijs Artjuhovs Transporta daļas vadītājs +371 634 84253

 • Emma Žečicka Loģistikas speciāliste +371 634 85085

Sazinieties ar mums

Uzņēmuma rekvizīti

  SIA “TONUS ELAST”

  Juridiskā adrese:
  "Pilskalni", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, Latvija

  Pasta adrese:
  "Pilskalni", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, Latvija
  Valdes priekšsēdētāja:  Dace Mihņenoka

 • Banka: AS "Citadele", Liepājas filiāle
 • IBAN: LV50 PARX 00013501 9001 1
 • PVN reģ. Nr. LV40003264768
 • Reģ. Nr. 40003264768

SIA TONUS ELAST

 • Adrese: Pilskalni, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, Latvija
 • Tālrunis: +371 63431547
 • Fakss: +371 63431280
 • E-pasts: info@tonus.lv